Jump to content


Pár tras , které snad budou inspirací pro cyklisty , zároveň mohou být i pro pěší turisty 0315 Zákoutí-4km- Svahová háj.-3km- Lesná-3km- Dřevařský rybník-1,5km- Mikulovice-1km- Nová Ves v Horách-4km- Mníšek-4km- Klíny-2,5km- Černý rybník-1,5km- Šumivý důl-5km- Fláje (celkem 30km)

0326 Hora Sv.Šebestiána-1,5km- Bezručovo údolí-3,5km- Hadinec-2,5km- Nový Dům-4,5km- Zákoutí (celkem 10,5km)

0330 Klínovec-2km- Loučná-1km- Háj rozc.-3,5km- Křížová Hora-7km- Horní Halže-2,5km- Měděnec-5km- Rusová-1km- Přísečnická vod.nádrž-5km- Výsluní-4km- Nová Ves-2km- Hora Sv.Šebestiána (celkem 33km)

1621 Boleboř-1km- Orasín-2,5km- Mezihoří -1,5km- Zákoutí-4km- Kalek (celkem 9km)

1622 Pohraniční-4km- Novodomské rašeliniště-2km- Nový Dům-4,5km- vodní nádrž Kamenička-1,5km- Bezručovo údolí 3.Dolský mlýn-0,5km- 2.Dolský mlýn-1,5km- 1.Dolský mlýn-4,5km- Bezručovo údolí-2,5km- Chomutov (celkem 21km )

1650 Měděnec-2,5km- Údolíčko-3km- Perštejn-1km- Lužný-0,5km- Perštejn (celkem 7,5km)

3925 Hora Sv.Kateřiny-6km- Svahová-1,5km- Jiříkovský les-1km- Mezihoří-3,5km- Blatno-2km- Bezručovo údolí 1.Dolský mlýn (celkem 14km)

3930 Jirkov-2,5km- Červený Hrádek-6km- Pyšná-3,5km- Lesná (celkem 12km)

6925 Chomutov-2,5km- pod Černým vrchem-0,5km- Černovice-3km- Hradiště (celkem 6km)

6922 Výsluní-5,5km- rozc. pod Výsluním-1km- Hasištejn-1km- Místo (celkem 7,5km)

0315 Zákoutí – 4km- Svahová háj.-3km- Lesná-3km- Dřevařský rybník-1,5km- Mikulovice-1km- Nová Ves v Horách-4km- Mníšek-4km- Klíny-2,5km- Černý rybník-1,5km- Šumivý důl-5km- Fláje (celkem 30km)

0326 Hora Sv.Šebestiána-1,5km- Bezručovo údolí-3,5km- Hadinec-2,5km- Nový Dům-4,5km- Zákoutí (celkem 10,5km)

0330 Klínovec-2km- Loučná-1km- Háj rozc.-3,5km- Křížová Hora-7km- Horní Halže-2,5km- Měděnec-5km- Rusová-1km- Přísečnická vod.nádrž-5km- Výsluní-4km- Nová Ves-2km- Hora Sv.Šebestiána (celkem 33km)

1621 Boleboř-1km- Orasín-2,5km- Mezihoří -1,5km- Zákoutí-4km- Kalek (celkem 9km)

1622 Pohraniční-4km- Novodomské rašeliniště-2km- Nový Dům-4,5km- vodní nádrž Kamenička-1,5km- Bezručovo údolí 3.Dolský mlýn-0,5km- 2.Dolský mlýn-1,5km- 1.Dolský mlýn-4,5km- Bezručovo údolí-2,5km- Chomutov (celkem 21km )

1650 Měděnec-2,5km- Údolíčko-3km- Perštejn-1km- Lužný-0,5km- Perštejn (celkem 7,5km)

3925 Hora Sv.Kateřiny-6km- Svahová-1,5km- Jiříkovský les-1km- Mezihoří-3,5km- Blatno-2km- Bezručovo údolí 1.Dolský mlýn (celkem 14km)

3930 Jirkov-2,5km- Červený Hrádek-6km- Pyšná-3,5km- Lesná (celkem 12km)

6925 Chomutov-2,5km- pod Černým vrchem-0,5km- Černovice-3km- Hradiště (celkem 6km)

6922 Výsluní-5,5km- rozc. pod Výsluním-1km- Hasištejn-1km- Místo (celkem 7,5km)


IN-line - TRASA až na Třetí mlýnV Chomutově je mnoho cyklostezek. V Bezručovým údolím je vystavěna samostatná cyklostezka k Prvnímu mlýnu a její pokračování až k bývalému Třetímu mlýnu. V létě se můžete na Horu Svatého Šebestiána nechat vyvézt cyklobusem z Chomutova a dolů sjet Vámi zvolenou trasou.
Další cyklostezka vede z centra Chomutova kolem areálu Kamencového jezera a Podkrušnohorského zooparku až k obchodní zóně města Jirkova. Značené cyklotrasy vedou také směrem na Louny a k Nechranické přehradě.

V okolí města se také nachází šest kilometrů dlouhá naučná stezka přibližuje rozmanitou přírodu Přírodního parku Bezručovo údolí. Vychází od prvního zastavení na louce nad rybníkem Hřebíkárnou a sleduje pravý břeh Chomutovky až k místu, kde stával Třetí dolský mlýn. Informační tabule vás na svých 6 zastaveních seznámí s těmito přírodními zajímavostmi: 1. Lesy s doprovodnou květenou a zde žijícími živočichy; 2. Rašeliniště smíšených lesů; 3. Zvířena této části Krušnohoří; 4. Lužní lesy ; 5. Smrková monokultura , 6. Louky Krušných hor.