Jump to contentUBYTOVACÍ ŘÁD

PENZION II. MLÝN BEZRUČOVO ÚDOLÍ

Tento řád je povinen dodržovat každý host, který je ubytován.

Veškeré ubytovací prostory jsou nekuřácké a platí zde zákaz vstupu domácím zvířatům.

Každý host předloží k zapsání do knihy ubytovaných občanskýprůkaz, popř. platný cestovní pas.

Platba za ubytování je vždy hrazena předem při nástupu ubytování dle platného ceníku, popř. smluvních podmínek. Při rezervaci je host povinen zaplatit 50% celkové částky ubytování jako zálohu.

Stornopoplatky: při zrušení pobytu 10-0 dnů před pobytem …100% ceny zálohy.

Nástup ubytování je vždy od 14.00 hod do 20.00 hod., v den ukončení pobytu je  host povinen opustit a vyklidit pokoj do 10.00 hod.

Snídaně je možné podávat od 8.00 do 10.00 hod v restauraci.

Při odchodu z pokoje je povinen host uzavřít okna, vodovodní kohoutky, zhasnout světla zkontrolovat vypnutí elektrických spotřebičů a uzamknout pokoj.

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host a je povinen způsobilou škodu uhradit.


Při ukončení ubytování je host povinen vrátit klíče od pokoje a odhlásit svůj pobyt na recepci.

Při ztrátě klíčů zaplatí host ubytovateli částku ve výši 1 000,- Kč.

Případné stížnosti nebo připomínky je možno nahlásit na recepci.


HAUSORDNUNG

PENSION II. MLÝN BEZRUČOVO ÚDOLÍ

Diese Ordnung muss jeder Gast, der untergebracht ist, befolgen.

Alle Wohnbereiche sind Nichtraucherzonen und Eintritt von Haustieren ist verboten.

Jeder Gast muss gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen,um in einem Unterkunft-Buch eingetragen werden.

Zahlung für Unterkunft ist immer im Voraus zu Beginn des Aufenthaltes nach der gültigen Preisliste, bzw. Geschäftsbedingungen. Bei der Buchung bitten wir die Gäste um 50% des Gesamtpreises für die Unterkunft als Anzahlung zu zahlen.

Stornogebühren: die Stornierung 10-0 Tage vor Anreise ... 100% der Anzahlung.

Ankunft der Gäste ist immer von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Am Tag der Abreisewerden die Gäste das Zimmer räumen und verlassen bis 10.00 Uhr.

Frühstück kann von 8.00 bis 10.00 Uhr im Restaurant serviert werden.

Beim Verlassen des Zimmers ist der Gast verpflichtet die Fenster und Armaturen schließen,die Lichter und Elektrogeräte auszuschalten und das Zimmer zuschließen.

Für Schäden an Eigentum des Vermieters ist der Gast verantwortlichund ist verpflichtet, den entstandenen Schaden zu bezahlen.

Bei Beendung des Aufenthalts müssen die Gäste den Schlüssel fürs Zimmer zurück an die Rezeption geben und sich abmelden. Wenn der Gast die Schlüssel verliert, zahlt er an Quartiermeister einen Betrag von 1 000, - CZK.

Eventuelle Beanstandungen oder Bedenken können an der Rezeption gemeldet werden.