Jump to content

 

 

Navštivte naše nové stránky na adrese
www.druhymlyn.cz

 

 

 

 

 

Historie Bezručova údolí (původně Hluboké – Grundtal,

Grundthal, Assichsbachgruntal)

 

Toto nejdelší, nejhlubší a nejkrásnější krušnohorské údolí se v jedné větvi táhne až k Hoře Svatého Šebestiána (13 km,nadmořská výška 380-850 m n.m.). Jsou zde přehrady Kamenička a Křímovská, které zásobují podhůří pitnou vodou.

Rekreační využívání údolí má dlouhou tradici – 8.5.1887 byla zahájena výstavba výletních cest v údolí. V r.1896 byl při údolní silnici odhalen pomník Aloisu Schmidtovi, profesorovi chomutovského učitelského ústavu a průkopníkovi turistiky. Vedle něj byl v r. 1947 umístěn také pomník Bezručův, po němž bylo Hluboké údolí přejmenováno. Od 19. Století byly pro pobyt turistů upraveny tři dolské mlýny, původně vodní pily. Dnes stojí pouze První a Druhý mlýn. Třetí byl v r. 2004 zbořen. Údolím prochází silnice a řada turistických cest a stezek. Údolí spolu s restaurací a rozhlednou na vrchu Strážiště bylo na konci 19. století a v první polovině 20. století hlavní turistickou atrakcí obyvatel Chomutova.

V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem.

 

 Kam na výlet

 

Bezručovo údolí

 • Novodomské rašeliniště

 • Přírodní rezervace Buky nad Kameničkou

 • Krásná Lípa (okolo několik objektů vnějšího opevnění z roku 1933)

 • Pozůstatky hrádku Hausberk z počátku 14. st.

 • Medvědí vodopády

 • Vodní díla: Křimov (dokončeno v r.1959), Kamenička s kamennou hrází z roku 1904

 • Dieterova štola

Chomutov

 • Kamencové jezero, vodní lyžování

 • Aquapark

 • Podkrušnohorský zoopark

 • Multikino

 • Letní a zimní stadion

Zámek

 • Červený Hrádek

 • Jezeří

 • Klášterec nad Ohří

Hrad - Kadaň

Skiareál - Klínovec - Boží Dar

 

Historie Bezručova údolí (ursprünglich Hluboké – Grundtal,

Grundthal, Assichsbachgruntal)

 

Dieses Längste, tiefste und schönste Tal im Erzgebirge reicht in einem Abzweig von Chomutov bis nach Hora Sv. Šebestiána (Höhe 380-850 M ü. M., Länge 13 Km). Hier befinden sich Talsperren Kamenička und Křímovská, die die Quelle von Trinkwasswer sind.

Freizeitnutzung des Tales hat eine lange Tradition – am 8.5.1887 wurde im Tal mit dem Bau von Wanderungswegen begonnen. Im Jahr 1896 hat man bei der Talstraße ein Denkmal dem Alois Schmidt, Professor im Lehrinstitut Chomutov und Pionier des Tourismus, enthüllt. Neben ihm war im Jahr 1947 ein Denkmal dem Schriftsteller Petr Bezruč gesetzt, nach ihm ist das Tal umbenannt. Vom 19. Jahrhundert wurden für Rast den Touristen drei Mühlen umgebaut, ursprünglich waren das Wassersägewerke. Heute stehen nur die Erste und die Zweite Mühle. Die Dritte wurde im Jahr 2004 abgerissen. Durch das Tal führt eine Straße und viele Wanderwege. Das Tal zusammen mit einem Restaurant und Aussichtsturm an der Spitze Strážiště war im späten 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert die wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten der Bevölkerung von Chomutov.

Im Jahr 2002 wurde es zum Naturpark erklärt.

 

Ausflugsmöglichkeiten

 

 

Bezručovo údolí

 • Torflager Novodomské

 • Naturpark Buky nad Kameničkou

 • Krásná Lípa (Umgebung - mehrere Gebäude von den äußeren

 • Befestigungsanlagen von Jahr 1933)

 • Ruinen der Burg Hausberk aus dem frühen 14. Jahrhundert

 • Medvědí vodopády - Bär Wasserfälle

 • Talsperren: Křimov (Bau beendet im Jahr.1959) und Kamenička mit Steindamm aus dem Jahr 1904

 • Dieters Erdstolle

Chomutov –

 • Kamencové jezero - Alaunsee, Wasserskifahren

 • Aquapark

 • Podkrušnohorský Zoopark

 • Multikino

 • Sommer und Winter Stadion

Schloss -

 • Červený Hrádek

 • Jezeří

 • Klášterec n. Ohří

Burg – Kadaň

Skiareal - Klínovec - Boží Dar

 

 

Bezručovo údolí - ještě trocha historie

14. 10. 2009

Jedno z nejdelších (13km), nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor, které vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha parku je přibližně 6.500 ha. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 380 - 850m n. m.         

Původní pojmenování je Grundthal. Současný název údolí je pojmenován po básníkovi Petru Bezručovi, který nikdy v Chomutově, ani v tomto údolí nepobýval. Pojmenování zvolili poštovní zaměstnanci v roce 1947 na počest básníka, který byl poštovním zaměstnancem. V blízkosti Prvního mlýna byl kamenný pomník s bronzovou deskou německého turisty Schindlera, propagátora turistiky. Jeho deska byla odstraněna a na místo ní byla instalována bronzová deska s nápisem: "Petru Bezručovi - poštovní zaměstnanci z Chomutova". Kromě nápisu byl na desce reliéf sedícího a kouřícího ještěra, vlastní symbol básníka.

Součást parku tvoří přírodní prostředí svahů údolí a údolní niva řeky Chomutovky, jádrem jsou přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, dále přírodní rezervace Buky nad Kameničkou a přírodní památka Krásná Lípa. Vedle přírodních rezervací jsou k vidění zajímavé objekty vnějšího opevnění z roku 1933 v okolí Krásné Lípy a pozůstatky hrádku Hausberk z počátku 14st. Říčka Chomutovka, původně zvaná Bystrá nebo Úzká, protéká údolím a tvoří řadu meandrů a její energie byla využívána k pohonu hamru a pily. Tyto objekty byly později zvány jako mlýny, a tak se lze v údolí zastavit u Prvního dolského, Druhého dolského mlýna. Ve třicátých letech minulého století k těmto dvěma přibyl Třetí mlýn, postaven jako restaurační a hotelové zařízení. V současnosti již objekty dávno neslouží svému účelu, ale jsou přebudovány na restauraci a ubytování. Třetí mlýn byl po roce 1991 zůstal opuštěn a tak postupně chátral, až se stal ruinou, která posléze rovněž zmizela. V místech Třetího mlýna silnice vedoucí údolím podél říčky končí a rozděluje se na tři cesty. Cestou podél potoka Kamenička se dostaneme k údolní přehradě z roku 1904. Přehrada Kamenička má kamennou hráz a patří k nejstarším přehradám v Čechách. další přehrada z roku 1956 je vybudována na Křímovském potoce, jenž tvoří pravý přítok Chomutovky.  Podél Chomutovky vede třetí cesta a stoupá ke starému hornickému městu Hora svatého Šebestiána, v jehož okolí Chomutovka pramení. Odtud vede silnice k hraničnímu přechodu do Německa.

Z Chomutova vede údolím naučná ztezka, na níž jsou tabule upozorňující na přírodní, technické i historické zajímavosti.

Procházka Bezručovým údolím byla vždy cílem chomutovských občanů, kteří zde nalézali odpočinek i krásu přírody. V současné době je pro turisty upravena modře značená turistická stezka, vedoucí po svazích nad Chomutovkou, pro sportovce a cyklisty je vybudována cyklostezka, jenž zároveň slouží k procházkám méně zdatných návštěvníků a také pro maminky s dětskými kočárky.

PaeDr.Jiří Roth 

QR kód s odkazem na webovou stránku

 

Kontaktní informace

Penzion & restaurace Druhý Mlýn
Bezručovo údolí
Chomutov
43001
Česká republika
IČ:
DIČ
TOPlist
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Miniaplikace
Page-Rank Tým CZ